NL / EN

Bouwcoördinatie

Naast het basispakket van een architect biedt Archieve ook de volledige coördinatie aan van alle bouwactiviteiten tijdens de uitvoering van de werken. Dit zowel voor uw eigen projecten als voor externe projecten.

Door de werken op te splitsen in afzonderlijke aannemingsloten per fase, zonder tussenkomst van een hoofdaannemer, laat dit de opdrachtgever toe om een aannemer van zijn keuze te kiezen en om timing en budget beter onder controle te houden tijdens de uitvoeringswerken.

Opvragen en vergelijken offertes

Er worden prijsoffertes opgevraagd bij verschillende bouwbedrijven. Deze worden vergeleken op inhoud, prijs en kwaliteit. Enkel op deze manier kan een betrouwbare en bekwame bouwpartner (aannemer) gekozen worden.
Daarnaast worden de gespecialiseerde studies zoals stabiliteit, bodemanalyse, grondsonderingen, bijzondere technieken en dergelijke, aangevraagd en gecoördineerd.

Opmaak planning van de werken

Voordat de werken gaan starten wordt een projectplanning opgemaakt, zodanig dat alle fases elkaar perfect kunnen opvolgen.

Door een voortdurende opvolging van deze planning kunnen de termijnen van de werken en verschillende fases beter gerespecteerd worden.

Daardoor kan de totale uitvoeringstermijn dan weer aanzienlijk ingekort worden.

Controle aannemingscontracten

Alvorens een aannemer kan starten zal het aannemingscontract nagekeken worden die de samenwerking vastlegt tussen de opdrachtgever en een aannemer.

Coördinatie van de verschillende aannemers

Eens de bouwwerken gestart zijn, wordt de vordering van de werken opgevolgd. Dit houdt onder andere volgende aspecten in:

Budgetcontrole

Tijdens de werken wordt constant de geraamde bouwkost gecontroleerd met het voorziene budget, zodat een budgetoverschrijding tijdig ingeschat, opgemerkt en gemeld kan worden.