NL / EN

Energie

Door zuinig om te springen met energie kan men tegenwoordig met de hoge energieprijzen heel wat euro's besparen. Bovendien is efficiënt en rationeel energiegebruik een noodzakelijke stap in de strijd tegen de klimaatverandering en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
De Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen, legt op dat  een energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt voor:


Verplichte wetgeving EPB

Verplichte wetgeving  EPC

 Niet verplichte wetgeving EAP

Naast de EPB-berekening voor nieuwbouw kan er altijd een PHPP-berekening uitgevoerd worden om te controleren en te berekenen wat de gemaakte keuzes in ontwerpfase als invloed hebben op het totale energiegebruik.

Energiebewust architect

Energiezuinig bouwen is een hot item en de interesse groeit bij het grote publiek. Bouwheren willen meer en meer energiebewust bouwen of renoveren. Als de vertrouwenspersoon van de bouwheer tijdens het bouwproces, vormt de architect een belangrijke schakel in dit bewustmakingsproces.

In 2008 heeft de Vlaamse Overheid een vormingsinitiatief georganiseerd voor architecten die zich actief willen profileren als ENERGIE BEWUST ARCHITECT, om zo de potentiële bouwers een lijst aan te bieden met architecten die een gezonde interesse tonen voor energiezuinig bouwen.
Meer info hierover vindt u via de website:  www.energiebewustarchitect.be

Duurzaam Bouwpact 2020

Duurzaam bouwen en wonen zijn vage begrippen die veel te vaak in de mond genomen worden door academici. Het zullen echter de architecten en bouwbedrijven zijn die het in praktijk zullen moeten omzetten. Duurzaam Bouwpact 2020 wil ontwerpers en aannemers mobiliseren en engageren om hierin stappen te ondernemen.
Als bureau steunen wij dit initiatief en hebben wij ons geëngageerd als duurzaam bouwprofessional.
Meer info hierover vindt u via de website: www.duurzaambouwpact2020.be