NL / EN

EPB

EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. De overheid heeft de energieprestatieregelgeving ingevoerd om energiezuinige, comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen, dit zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen en renovaties. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.
Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.

Procedure

Werkwijze

Wij verzorgen het volledige traject van startverklaring tot eindaangifte, m.a.w. wij verzorgen de berekeningen, alle verplichte aangiftes en geven advies m.b.t. het gebruik van bepaalde bouwmaterialen, in samenspraak met alle betrokken partijen.

Prijs EPB

De prijs is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw.
Voor een prijsofferte, mag u vrijblijvend contact opnemen.

Bouwknopen

Bouwknopen is een begrip dat slaat op de plekken in de schil van een gebouw waar zich mogelijk extra warmteverliezen kunnen voordoen of waar mogelijk koudebruggen kunnen ontstaan. Omdat de term koudebrug een nogal negatieve bijklank heeft en je met voldoende aandacht voor een goede detaillering en correcte uitvoering koudebruggen kunt vermijden, spreken overheden en bouwtechnici liever van bouwknopen.
Bij bouwaanvragen ingediend na 1 januari 2011 dienen bouwknopen in rekening gebracht te worden.
Dit kan op drie verschillende manieren gebeuren, die elk een verschillende meerkost met zich meebrengen: 

EPB-aanvaarde bouwknopen zijn bouwknopen waarvan de detaillering geen aanleiding geeft tot ongeoorloofd warmteverlies. Eigenlijk zijn dit koudebrugarme bouwknopen, die wel kunnen in een gebouw en die weinig tot geen invloed hebben op het E-peil en op het K-peil.