NL / EN

EPC residentiele gebouwen

EPC staat voor ‘EnergiePrestatieCertificaat’. Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen maar informeert de eigenaar en de gebruiker d.m.v. een kengetal over de energetische toestand van het gebouw. Daarnaast bevat het energieprestatiecertificaat ook een opsomming van mogelijke energiebesparende maatregelen.

Procedure

Kengetal

De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is de energieprestatie van de woning.
Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kW/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende woning.
Het kengetal en het adres van de woning moeten vanaf 1/1/2012 gepubliceerd worden in alle commerciële publicaties, zoals advertenties in kranten, tijdschriften, op websites en dgl. bij verkoop en verhuur.

Prijs EPC-certificaat

De prijs is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van de woning.
Voor een prijsofferte, mag u vrijblijvend contact opnemen.