NL / EN

Inspectie

EN 1090

Vanaf 01/07/2014 zal het verplicht zijn om aan alle staalconstructies een CE-markering te verbinden. Deze verplichting geldt voor alle componenten of bouwpakketten voor draagconstructies die door een constructeur worden afgeleverd.
Deze zal tevens de DIN 18800-7 vervangen die voor alle staalconstructies in Duitsland verplicht is.
Concreet betekent dit dat elke staalconstructeur zich zal moeten certificeren volgens de eisen van EN 1090. Daarna levert hij met zijn CE-markering een conformiteitsverklaring af, waarmee hij verklaart dat zijn producten volgens deze eisen zijn gefabriceerd.
EN 1090 legt vier zogenoemde uitvoeringsklassen (EXC) vast, gaande van EXC1 (eenvoudige constructies) tot EXC4 (kritische constructies).
De uitvoeringsklasse van een constructie wordt bepaald door verschillende factoren (gebruik, type materiaal en risico bij falen) die ook door EN 1090 gegeven worden, maar uiteraard ook door de specificaties van de klant.
Naargelang de constructeur constructies in een hogere uitvoeringsklasse wil fabriceren, dient hij aan strengere eisen te voldoen.

EN ISO 3834

De EN ISO 3834 norm geeft de richtlijnen voor een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen.
Deze norm is in feite een aanvulling op de alom gekende ISO 9001 die richtlijnen geeft voor een algemeen kwaliteitsborgingssysteem.
In EN ISO 3834 geeft drie kwaliteitsniveaus

Het niveau waarnaar de constructeur zich dient te kwalificeren, hangt af van de moeilijkheidsgraad en de toepassing van de constructies die hij wil fabriceren.

EN ISO 3834 binnen EN 1090

EN 1090 legt naargelang de uitvoeringsklasse van de constructie vast aan welke kwaliteitseisen van EN ISO 3834 de constructeur dient te voldoen.

Lastoezicht

Tevens wordt met de uitvoeringsklasse het minimale opleidingsniveau van de lasverantwoordelijke vastgelegd.

Dit dient een gekwalificeerd en ervaren lascoördinator te zijn voor uitvoeringsklassen 2, 3 en 4.

Opmerking hierbij is dat vrij snel minimaal een IWT (international welding technologist) vereist is.

Archieve dienstverlening

Archieve kan U bijstaan bij het opzetten van een kwaliteitssysteem om uw certificering te behalen bij een instantie van uw keuze.

Ook bij het opstellen van lasprocedures en lassercertificaten kunnen we U als International Welding Engineer bijstaan met raad EN daad. Hiervoor verwijzen we u door naar de betreffende pagina.