/

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf.

Wanneer de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. Dit geldt zowel voor alle bouwwerken (ook particuliere).

Waarom een veiligheidscoördinator aanstellen?

Het is de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator om de risico's die ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende uitvoering van werken te onderscheiden en deze aan alle betrokken partijen over te maken.

Belangrijke opmerking hierbij is dat tussen opeenvolgende werken ook een periode kan liggen waarin geen werken worden uitgevoerd. Dit zijn nog steeds opeenvolgende werken.

Wie is verantwoordelijk voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator?

Op werven kleiner dan 500 m² (de meeste particuliere woningen) wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door:


Bij de veiligheidscoördinatie op werven groter dan 500 m² dient de opdrachtgever steeds de veiligheidscoördinator aan te stellen.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de veiligheidscoördinator?

Wanneer en hoe lang is een veiligheidscoördinator nodig?

Een veiligheidscoördinator is verplicht wanneer gedurende de looptijd van de bouwwerken meer dan één aannemer op de werf aan het werk is.
Belangrijke opmerking: onder aannemers worden ook leverancier (bouwmaterialen, ...) en techniekers van nutsbedrijven (watermaatschappij, elektriciteit, ...) verstaan.

Kostprijs veiligheidscoördinatie

De kostprijs is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de bouwwerken.
Voor een prijsofferte, mag u vrijblijvend contact opnemen.